Anident, Lamminpääntie 41, 02880 VEIKKOLA • puh: 09-256 5430, GSM: 0500-100714 • anident@anident.fi
Aukioloajat: ma-to 08-20, pe 08-16

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Anident OY:n ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle sekä Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon tallentamisesta.

1. Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä: Anident Oy Y-tunnus: 299824-9 Osoite: Lamminpääntie 41, 02880 Veikkola

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Rekisterin yhteyshenkilö Ville Vaattovaara p. 0407594744, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi: Anident Oy:n asiakastietojen, laskutuksen ja ajanvarausten sekä potilastietojen (eläinten) rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen, eläinlääkärin toimialaan vaadittavien laillisten sekä hyvän hoitotavan mukaisten potilastietojen ja laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen tai ensimmäisen potilaskäynnin yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös hoitohenkilökunnalta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Tietoja kerätään myös lainsäädännön vaatiman potilaskortiston ylläpitoon. Tietoja voidaan luovuttaa eläimen omistajan suostumuksella esimerkiksi toisille eläinlääkäreille sekä ulkopuolisille laboratorioille tai muille potilastyötä ja potilaan hyvinvointia edellyttäville tahoille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomais- ja vakuutusyhtiöille lain velvoittamissa asiakirjapyynnöissä. Rekisterinpitäjä voi lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle (esimerkiksi kutsu rokotukseen), mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä puhelimitse numeroon 0500-100714, 09-2565430 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

5. Rekisterin tietosisält:  Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, sekä hoidettavan eläimen nimi, eläinlaji, rotu, syntymäaika, paino, vakuutustiedot sekä tieto mahdollisesta asiakasviestinnästä (esimerkiksi merkintä lähetettävästi rokotuskutsusta tai merkintä, ettei kutsuja saa lähettää). Myös asiakkaan laskutustiedot voidaan tallettaa erikseen.

7. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys:  Potilastietoja säilytetään potilasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä koskevan asetuksen mukaisesti vähintään kolmen vuoden ajan eläintä koskevan merkinnän tekemisestä potilaskortistoon. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettaviksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää. Poistopyynnöt toimitetaan Rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja pyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

9. Tietojen suojauksen periaatteita: Rekisterinpitäjän käyttämä palvelimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen tiedon käsittelijä on Finnish Net Solutions Oy. Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja palvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina kulloinkin turvallisena pidettyä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Finnish Net Solutionsin palvelinsalissa. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Finnish Net Solutionsin henkilöstö on vaitiolovelvollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset, jossa sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyvää tietoa. Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa asiakkaseen, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä asiakkaalle mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnus ja salasana salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 3 kertaa vuodessa.

11. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille: Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä ajanvarauspalveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

12. IP-tiedot: Rekisterinpitäjän käyttämässä Finnish Net Solutionsin tuottamassa ProvetNet-ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Finnish Net Solutions-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

13. Lainsäädäntö: Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen selosteen käsittelytoimista.

Anident, Lamminpääntie 41, 02880 VEIKKOLA • puh: 09-256 5430, GSM: 0500-100714 • anident@anident.fi
Aukioloajat: ma-to 08-20, pe 08-16

© Anident 2023. All rights reserved. Site by Aidia.